θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση,
Αλλοδαποί φυσικά πρόσωπα τα όποια έχουν μόνιμη κατοικία στο ΙΣΡΑΗΛ
επιθυμούν να ιδρύσουν ΙΚΕ για εκμετάλλευση ακινήτων σε έκταση την οποία την αγόρασαν ως φυσικά πρόσωπα.
α)Ποιά είναι η διαδικασία ίδρυσης σε περίπτωση που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην ΕΛΛΑΔΑ και β) τους επιτρέπεται να είναι εταίροι και διαχειριστές;