Καλημέρα. Σε φορολογικό κάτοικο του εξωτερικού που διαθέτει εισόδημα απο τόκους καταθέσεων και ακίνητο στην Ελλάδα ως εξοχική κατοικία, στον πίνακα των κατοικιών πόσους μήνες ιδιοκατοίκηση βάζουμε (12, 6 ή 3) ?