Επιτρέπεται για τα εγκατεστημένα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών του Ν. 89/67:

 

1.       1) Καταβολή μισθοδοσίας από λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζα εξωτερικού απευθείας σε λογαριασμό μισθωτού που τηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα?2.        2) Kαταβολή μισθοδοσίας από λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζα εξωτερικού απευθείας σε λογαριασμό μισθωτού που τηρείται σε τράπεζα στο εξωτερικό?