Εκλεκτοί συνάδελφοι καλημέρα σας.

Πώς μπορώ, σε ΑΕ, να απασχολήσω δικηγόρο σε μόνιμη βάση, όχι με ΤΠΥ?

Το εισόδημά που προκύπτει από σύμβαση πάγιας αντιμισθίας θεωρείτε μεν Εκ Μισθωτών Υπηρεσιών αλλά πώς ασφαλίζεται ο δικηγόρος, ασκούμενος ή εν ενεργεία;