Καλημέρα

Το ερώτημα μου αφορά την συμπλήρωση του εντύπου των νομικών προσώπων και συγκεκριμένα τα έσοδα από συμμέτοχές

Κατά την συμπλήρωση των εσόδων Α.Ε από συμμετοχή σε κοινοπραξία ποιον πίνακα συμπληρώνουμε ?

Τον Πίνακα 4 Α και 4Β ή τον πίνακα 3 Α 1α

Εξαρτάται από τον αν έχει γίνει παρακράτηση φόρου μερισμάτων ?

Ποιος πίνακας συμπληρώνετε στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή φόρου μερίσματος και

Ποιος στην περίπτωση που δεν πληρούνται

Στην περίπτωση που για κάποια από της παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση για την συμπλήρωση του πίνακα 3 Α 1α κατά τον υπολογισμό του φόρου προκύπτει προκαταβολή , αν   πάρουμε δεδομένο ότι για τα ίδια κέρδη έχει πληρώσει προκαταβολή η κοινοπραξία δεν είναι κάτι μη ορθολογικό   υπάρχει κάτι που δεν έχω κατανοήσει?

Ευχαριστώ