Καλησπέρα

Θα ήθελα την γνώμη σας για τις παρακάτω περιπτώσεις αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου

 

1.        Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος   Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με ταυτόχρονη ιδιότητα μέτοχοι με ποσοστό   38% έκαστος, για τις αμοιβές τους ως μέλη του   Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά για αυτήν την ιδιότητα τους στον ΟΑΕΕ, φορολογούνται ως μισθωτοί . Υπάρχει υποχρέωση   και για ασφάλιση στο ΙΚΑ?

2.        Μέλος   Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με ταυτόχρονη ιδιότητα μέτοχου με ποσοστό   10% για τις αμοιβές τους ως μέλη του   Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά για αυτήν την ιδιότητα του στον ΟΑΕΕ φορολογείται ως μισθωτός. Υπάρχει υποχρέωση   και για ασφάλιση στο ΙΚΑ?