ΑΕ εταιρεία επιθυμεί να συνάψει με μηχανικό συμφωνία για την κατάρτιση μιας μελέτης. Ο μηχανικός δεν έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας καθότι δεν έχει άλλη απασχόληση.
Ερωτάται αν η αμοιβή μπορεί να δοθεί με τίτλο κτήσης (δεν ξεπερνάει τις 10.000) και ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εισοδήματος. θα ήθελα μια διευκρίνιση τι ισχύει για τους περιστασιακά απασχολούμενους από άποψη ΕΛΠ και εισοδήματος με τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα. Με τις προγενέστερες διατάξεις του ΚΦΑΣ ένας μηχανικός δεν μπορούσε να πληρωθεί με τίτλο κτήσης και να θεωρηθεί περιστασιακά απασχολούμενος (πρώην ελευθέριο επάγγελμα). Εξακολουθεί να ισχύει κάτι τέτοιο?
Επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι είναι νέος ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ. Προκύπτουν υποχρεώσεις και από την ασφαλιστική νομοθεσία?

Ευχαριστώ.