Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με δραστηριότητα υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας ( παρέχει βοήθεια σε καρκινοπαθείς ) θα λάβει δωρεές από Δήμο και από Μη Κυβερνητική Οργάνωση προκειμένου να προσλάβει υπαλλήλους. Τα χρήματα αυτά θα καλύψουν αποκλειστικά το συνολικό κόστος μισθοδοσίας δυο υπαλλήλων.

Ερωτήματα.

Τι παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η αστική για αυτές τις δωρεές?

Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης παρακράτησης φόρου 0,5% και αν ναι ποια είναι η προθεσμία?

Οι δωρεές θα πρέπει να περαστούν στα βιβλία?

Οι δωρεές θα φορολογηθούν με συντελεστή 29 %

Αν εκδώσει τιμολόγιο θα πρέπει να υπολογίσει και ΦΠΑ ?

Το παραστατικό που θα εκδοθεί θα πρέπει να είναι θεωρημένο ?

Οι μισθοί και οι εισφορές του ΙΚΑ θα εκπέσουν κανονικά από τα έξοδα ή όχι ? (Δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά προέρχονται από δωρεές )

Ενδεχόμενη ζημία της αστικής μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ?