Ελληνική εταιρεία στέλνει εμπορεύματα προς αποθήκευση στην Γερμανία σε εταιρεία Logistics με σκοπό την διανομή τους σε χώρες εκτός της Γερμανίας (Βέλγιο, Ολλανδία κλπ.)

Η εταιρεία Logistics θα εκτελεί τις παραδόσεις κατόπιν εντολών της Ελληνικής εταιρείας στους πελάτες της, πάντοτε εκτός Γερμανίας σε όμορες κοινοτικές χώρες.

Εκτίμησή μας είναι ότι δεν χρειάζεται ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου εφόσον δεν θα γίνονται παραδόσεις εντός της Γερμανίας.

Η δήλωση Intrastat θα γίνεται με την παράδοση προς την εταιρεία Logistics?

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα γίνονται μετά την τιμολόγηση από την Ελληνική εταιρεία προς τους πελάτες της (πχ Ολλανδούς) όπως θα γινόταν και αν είχε γίνει η αποστολή απευθείας από την Ελλάδα?