Επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση και απλογραφικά βιβλία δραστηριοποιείται σε νησί ,
και έχει στην κατοχή του ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής 8 μέτρων το οποίο θέλει να το μετατρέψει σε επαγγελματικό ημερόπλοιο. Τι ενέργειες απαιτούνται στην ΔΟΥ ? πως φορολογείται η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου σκάφους? μήπως είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί μία άλλη εταιρεία? τι άλλες υποχρεώσεις απορρέουν (πχ κατάσταση επιβαινόντων? ναυλοσύμφωνα? κτλ)? και σε τι συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα?