Θα ήθελα να με ενημερώσετε πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά και πως καταχωρείται στα βιβλία εσόδων εξόδων , η καταστροφή άχρηστων αποθεμάτων.Να σημειώσω ότι έχει συνταχτεί πιστοποιητικό καταστροφής.

ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων