ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΝ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ (ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) ΤΗΝ 31/12/2014 ,ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 0,00 ΣΤΟ Ε3. ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2015 ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΝ 31/12/2015. ΣΤΟ Ε3 ΤΟΥ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΨΩ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 0,00 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 0,00 Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ??? (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΩΝ.)