ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗΝ ΧΡΉΣΗ 2011 ΚΑΤΩ ΑΠΟ 150,000 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ -ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗ.

ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2012-2013-2014 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ..
ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2015 ΤΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ