Αλλοδαπή εταιρία της Ε.Ε. θέλει να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα για να απασχολεί προσωπικό, το οποίο βοηθάει σε ερευνητικό έργο, προγραμματισμός ηλεκτρονικών εφαρμογών. Το υποκατάστημα το ίδιο δεν θα έχει έσοδα με την έννοια, δεν θα πουλάει τίποτα.
Θέτω τα εξής ερωτήματα:
1. Υπάρχει πρόβλημα, ένα υποκατάστημα στην Ελλάδα να δημιουργεί μονίμως ζημίες;
2. Μήπως θα πρέπει αναλογικά των εσόδων της μητρικής να προσμετρούνται έσοδα και στο ελληνικό υποκατάστημα, διότι τα έσοδα και ενδεχομένως κέρδη της μητρικής προέρχονται και από τις εργασίες που πραγματοποιεί το υποκατάστημα;