Σχετικά με τα πρακτικά έγκρισης οικονομικών καταστάσεων για τις ΕΠΕ εκτός από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων απαιτείται και πρακτικό διαχείρισης ΕΠΕ το οποίο πρέπει να συγκαλεί την ΓΣ?
Μέχρι τώρα συντάσσαμε ισολογισμό-αποτελέσματα-προσάρτημα-έκθεση διαχειριστών και τέλος την γενική συνέλευση των εταίρων η οποία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.
Να σημειώσω ότι δεν δημοσιεύαμε πρόσκληση μιας και παρίσταναν όλοι οι μέτοχοι.( πατερας-κόρες)