Καλησπέρα σας. ΑΕ αποφασίζει με έκτακτη ΓΣ στις 5/10/2015 να δώσει αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για το φορολογικό έτος 2015, οι οποίες θα εγκριθούν από την επόμενη τακτική ΓΣ το 2016. Οι αμοιβές θα είναι από 30.000 για τον αντιπρόεδρο και το απλό μέλος και 18.000 για τον πρόεδρο και θα καταβληθούν στις 5/12/2015 με μετρητά. Ο αντιπρόεδρος και το απλό μέλος είναι και μέτοχοι ενώ ο πρόεδρος είναι συνταξιούχος ΟΑΕΕ και δε συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο.
α) Πρέπει να γίνει κάποιο συμφωνητικό με τον Πρόεδρο που είναι συνταξιούχος ΟΑΕΕ και δε συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο? Το πρακτικό της έκτακτης ΓΣ πρέπει να δημοσιευτεί για να είναι έγκυρο?
β) Οι αμοιβές που θα καταβληθούν στις 5/12/2015 αλλά θα εγκριθούν από την τακτική ΓΣ το 2016 εκπίπτουν ως δαπάνη στο φορολογικό έτος 2015?
γ) Χρόνος κτήσης του εισοδήματος ποιος θεωρείται? Η ημερομηνία έγκρισης από την τακτική ΓΣ ( 2016 ) ή το έτος καταβολής τους ( 2015 )?
δ) Επειδή οι αμοιβές δεν καταβλήθηκαν κάθε μήνα αλλά θα δοθούν μια και έξω στις 5/12/2015, ο φμυ που θα παρακρατηθεί θα υπολογιστεί σε όλο το ποσό και θα αποδοθεί τέλος φεβρουαρίου 2016?
ε) Οι εισφορές ΟΑΕΕ καταβάλλονται από τους ίδιους. Θα τις δηλώσω στα Ε1 και θα υπάρξει επιστροφή φόρου ( γίνεται παρακράτηση και απόδοση φόρου για 30.000 ενώ αν αφαιρέσω τις εισφορές πχ 5.000 το φορολογητέο εισόδημα είναι 25.000 ) ή λόγω ότι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο δεν εκπίπτουν?
Σας ευχαριστώ