Παρακαλώ θα ήθελα την αποψη σας σχετικά με το παρακάτω θέμα

Στον ισολογισμό Α.Ε εμφανίζεται κονδύλιο στις Συμμετοχές 120.000 ευρώ σε ΕΠΕ Ρουμανικής εταιρίας.

η εταιρία αυτή διέκοψε οριστικά δραστηριότητες και έκλεισε( υπάρχουν τα έγγραφα επιμελητηρίου και εφορίας) ενώ ότι απαιτήσεις είχε (περίπου 40.000 ευρώ) τις εκχώρησε σε δικηγόρο προς είσπραξη.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1200/2016 ορίζεται ότι οι ζημίες αλλοδαπής από χώρα της ΕΕ συμψηφίζουν μόνο κέρδη από την ίδια δραστηριότητα.

Παρακαλώ για τις κατάλληλες εγγραφές στα ΕΛΠ καθώς και τον φορολογικό και λογιστικό χειρισμό για την διαγραφή της συμμετοχής καθώς και τον λογ.μό του λογιστικού σχεδίου που θα μεταφερθεί η ζημία.

Η ζημία που έχει καταστεί οριστική μπορεί να εκπέσει φορολογικά υπό προυποθέσεις ?