Ανώνυμη εταιρία αποφάσισε να τεθεί σε αδράνεια.Το ερώτημα είναι ότι όσο είναι σε αδράνεια είναι υποχρεωμένη να έχει Διοικητικό Συμβούλιο;