Στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης  καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνμης Εταιρείας ποιά διαδικασία  πρέπει να ακολουθήσω δεδομένου  ότι οι Μέτοχοι  προέβησαν ήδη στην καταβολή αυτού και συνεχίζεται ομαλά η λειτουργία της εταιρείας ? ( Δεν έχουμε υποβάλλει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καμμία διαδικασία για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη καταβολής . Η σύσταση της Α.Ε. είναι Ιανουάριος 2015 και η καταβολή Ιούνιος 2015)
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Θερμή παράκληση άμεσης απάντησης
Με εκτίμηση