Μισθωτός έχει πωλήσει το 2002 κατοικία 90.000 €, όμως το ποσό αυτό δεν το δήλωσε στην
φορολογική του δήλωση. Επίσης το 2008 μετά τον θάνατο της μητέρας του πήρε από κοινό λογαριασμό που είχε μαζί της 30.000 €. Το σύνολο αυτών των χρημάτων 120.000 ε τα έβγαλε
στο εξωτερικό.
Σήμερα θέλοντας να μπορεί να αιτιολογήσει το ποσό αυτό πήγε στην αρμόδια ΔΟΥ να υποβάλλει
συμπληρωματική δήλωση οικ.ετους 2003 και να δηλώσει τις 90.000 από την πώληση κατοικίας
Στη ΔΟΥ του είπαν ότι μόνο σε βάθος πενταετίας μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση
δηλ. από 2009 και μετά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Είναι σωστό αυτό που του είπαν στη ΔΟΥ και αν ναι με ποιο τρόπο και αν μπορεί να δικαιολογήσει
τις 90.000 € με δεδομενο ότι υπάρχει το συμβόλαιο πώλησης της κατοικίας και η κατάθεση των
χρημάτων αυτών σε τράπεζα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Πως μπορεί να δικαιολογήσει τις 30.000 που πήρε από τον κοινό λογαριασμό με την μητερα του
-μετά τον θάνατό της- με δεδομένο ότι κύριος του λογαριασμού ήταν η μητέρα του καθώς και τα
χρήματα ήταν δικά της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ