Η εταιρεία μας προτίθεται να στείλει υπάλληλο σε συνεργάτη μας στο εξωτερικό για εκπαίδευση, απο 1/11/2015 έως 31/5/2016. θα εργαστεί σε αντίστοιχη μεταφορική εταιρεία απο την οποία και θα αμοίβεται, ενώ θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά τον μισθό του στην Ελλάδα. Πως θα το αντιμετωπίσουμε ως εταιρεια  στο φορολογικό μέρος ο εργαζόμενος, στην δήλωση εισοδήματος για το έτος 2015.