Έλληνας νέος που μένει μόνιμα στην Γαλλία από το 2013 βρήκε από αρχές 2014 εργασία και έκανε φορολογική δήλωση στην Γαλλία για το εισόδημα του 2014.Στην Ελλάδα είχε στο όνομα του ένα αυτοκίνητο έως το Μάρτιο του 2014 και έκανε φορολογική δήλωση για αυτό το τεκμαρτό εισόδημα δήλωση και στην Ελλάδα.Το αυτοκίνητο αυτό το έχει μεταβιβάσει ήδη στην μητέρα του από 31/3/2014Έχει υποχρέωση να κάνει ενέργειες για να δηλωθεί κάτοικος εξωτερικού ?Τι δικαιολογητικά χρειάζεται και που τα υποβάλλει?