ΜΕΛΗ Δ.Σ. Α.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.. ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ? ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ? ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΤΣΜΕΔΕ) ΘΑ ΕΚΠΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. Ή ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ?