Μέτοχος Α.Ε. αποβάλλεται από τη μετοχική σύνθεση με αποτέλεσμα οι μετοχές του να διαμοιράζονται αναλόγως στους εναπομείναντες μετόχους (βάσει της σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό της εταιρείας) λόγω πράξεων ανταγωνισμού σε σχέση με την εταιρεία.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε άμεσα:

Α. Για το αν επιβαρύνονται φορολογικά ο αποχωρήσας μέτοχος ή οι εναπομείναντες μέτοχοι (αν λογίζεται ως μεταβίβαση μετοχών, προκύπτει πόθεν έσχες κλπ.)

Β. Για το κόστος παρακολούθησης της διαδικασίας από υμάς.

Στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Μετά τιμής