Σε A.E.  με έδρα την Ελλάδα δημιουργείται τραπεζικός λογαριασμός όψεως σε Λουξεμβούργο και Τουρκία. Παράλληλα εννοείται ότι κατέχει και λογαριασμό όψεως σε ελληνική τράπεζα.

 

Ερωτάται:

1. Μπορεί να συμβεί αυτό;

2. Αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια εταιρειών εξωτερικού αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ μέσω της ελληνικής τράπεζας κατατίθενται στον όψεως του Λουξεμβούργου και της Τουρκίας. Μετά από διάστημα 2 μηνών τα αμοιβαία ρευστοποιούνται και το αντίστοιχο ποσό κατατίθεται στον λογαριασμό όψεως των προαναφερθέντων χωρών. Είναι νόμιμη όλη αυτή η διαδικασία ; και αν ναι ποιος λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου κινούμε;

3.μπορει η εταιρεία να δώσει δάνειο σε μέλος του Δ.Σ. και μέτοχο και να εκταμιεύσει το δάνειο από τον λογαριασμό όψεως του Λουξεμβούργου και της Τουρκίας ενώ η αποπληρωμή να γίνει μετά από 10 μήνες στον λογαριασμό όψεως που κατέχει η εταιρεία στην Ελλάδα; επίσης υποχρεούται στην απόδοση χαρτοσήμου και τόκου;

4. Υπάρχει περίπτωση η παραπάνω διαδικασία να θεωρηθεί έμμεση τραπεζική συναλλαγή και να έχουμε παράκαμψη των capital controls ;