Πελάτης, χωρίς ίδια κεφάλαια, επιθυμεί να ιδρύσει ατομική επιχείρηση με τη μέθοδο του franchise. Θα ήθελα να μου πείτε:
1)εάν ισχύει κάτι διαφορετικό ως προς τη διαδικασία της έναρξης και της λογιστικής παρακολούθησης της εν λόγω επιχείρησης 
2)Το κεφάλαιο για  την έναρξη της επιχείρησης ο επιτηδευματίας θα το λάβει εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, από συγγενικό πρόσωπο κάτοικο εξωτερικού. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή εκ του νόμου? Εάν όχι, με ποια διαδικασία μπορεί να αντλήσει αυτό το κεφάλαιο σύννομα και ποιες οι επιπτώσεις στη φορολογία εισοδήματος?