Εταιρεία με νομική μορφή ΑΕ, εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ . Μια από τις επιλέξιμες δαπάνες είναι μια σιδηροκατασκευή με πάνελ για να δημιουργηθούν γραφεία και συνεργείο αυτοκινήτων, όπου προμηθευτής είναι μια Βουλγάρικη εταιρεία. Τις δαπάνες του έργου έως τώρα τις παρακολουθεί η εταιρεία στον λογαριασμό λογιστικής 15-01-00-0000 Ακίνητο υπό κατασκευή επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ (δαπάνες για τσιμέντα βάσης, διαμόρφωση χώρο κτλ), όπως επίσης και στον λογαριασμό 15-01-00-0001 Ακίνητο υπό κατασκευή μη επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, όπου παρακολουθούνται οι δαπάνες για το ίδιο έργο όπου δεν επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Τον 9ο του 2015 παραλάβαμε το invoice της Βουλγάρικης εταιρείας, χωρίς ΦΠΑ λόγο ενδοκοινοτικής συναλλαγής. 1) Το καταχωρούμε στον 15-01-00-0000, όπου παρακολουθείτε το έργο; 2) Κάνουμε έως τις 26/10 υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων; 3) Το καταχωρώ στην περιοδική του φπα στις εισροές και στις εκροές με 23% φπα; Και στα βιβλία τι εγγραφές κάτω για το ενδοκοινοτικό φπα; 4) Πότε ολοκληρώνεται και πηγαίνει στον 11-07-00-0000 Κτίρια εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (μισθωμένο οικόπεδο από το 2011 με 20 έτη συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο), με την τελευταία δαπάνη; 5) Πρέπει να κάνω Ε9 όταν ολοκληρωθεί; 6) Πως θα αποσβεστεί σαν πάγιο; 7)Ποιά εγγραφή διενεργούμε όταν θα λάβουμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ; 8)Ποιές άλλες ενέργειες πρέπει να κάνουμε με την λήψη του invoice;