Σε ποιους κωδικούς του εντύπου Ε3 θα καταχωρηθούν τα ποσά (τα έσοδα ή αντιστοιχα αφαιρετικά των δαπανών) από επιχορήγηση του ΕΣΠΑ?