Καλημέρα,

Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη λογιστική και φορολογική μεταχείρηση του ΕΣΠΑ - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επιχείρηση Β’ κατηγορίας με απλογραφικά βιβλία, δεν έχω ξαναασχοληθεί στο παρελθόν.
Πελάτης μου εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και έλαβε ήδη την πρώτη δόση της επιδότησης η οποία αφορά έξοδα της επιχείρησης του για το 2016 και το 2017 αλλά και κάποια πάγια. Με το ποσό που εισέπραξε έκανε και άλλες αγορές παγίων μέσα στο 2017 που θα τις πληρωθεί το 2018.

A)Πρέπει το συγκεκριμένο ποσό να περαστεί στα βιβλία εσόδων – εξόδων?
Ή
Σε κάθε εγγραφή που έχουμε κάνει για πάγιο ή έξοδο που επιδοτείται στο 100% να αφαιρεθεί η αξία του? Αν ναι, ποιον κωδικό πρέπει να χρησιμοποιήσω?
Τι γίνεται με το ποσό που απομένει? (και χρησιμοποιείται τώρα)
Πρέπει να γίνουν αλλαγές στο έτος 2016?
(Δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό ότι εισέπραξε το ποσό εκτός από την κίνηση του λογαριασμού του μέσω internet banking.)

Β) Όλα τα πάγια του είναι Πως ακριβώς πρέπει να χειριστώ τις αποσβέσεις παγίων? Για τα πάγια που έγιναν και πληρώθηκαν το 2017 αλλά και τα πάγια που έγιναν και θα πληρωθούν το 2018?

Γ)Υπάρχουν άλλες λογιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα?

Ευχαριστώ πολύ!!