Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Κάτοικος Ελλάδας είναι μέτοχος σε εταιρεία που δεν ανήκει στην Ε.Ε και το Ελληνικό κράτος δεν έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης. Η εταιρεία όταν θα κλείσει το έτος και κάνει τη διανομή κερδών ο Έλληνας μέτοχος θα έχει ένα μέρισμα που θα θέλει να το φέρει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με τη διαδικασία καθώς και το ποσοστό φορολόγησης των κερδών που θα φέρει.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η εταιρεία είναι σε χώρα που έχει σύμβαση διπλής φορολόγησης ή μπορούμε να πάρουμε απαλλαγή;
Επίσης τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσουμε ή να έχουμε διαθέσιμα για τις ελληνικές αρχές και στις δύο περιτπώσεις.