Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε ποιος είναι ο καλύτερος( λιγότερος φόρος) τρόπος φορολόγησης σε μισθό (Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) καθαρού ποσού περίπου 4.500,00 ευρώ μηνιαίως, από κάτοικο Ελλάδος,με εισοδήματα ενοικίων στην ημεδαπή περίπου 7000,00 ευρώ ή από κάτοικο Ισπανίας , εναλλακτικά.