Καλημέρα σας,

Φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος εξωτερικου΄(Ελβετίας) , είναι μέλος ελληνικής ΕΠΕ κατά 50%, με αντικείμενο φωτοβολατϊκού πάρκου.
Η ΓΣ στις 31/3/2014 είχε αποφασίσει διανομή κεδρών 80.000 ,τα 20.000 από τη χρήση 2013 και τα 60.000 από παλιότερες χρήσης.
Κατα τη διανομή (το καλοκαίρι του 2014), πληρώθηκε φόρος μερισμάτων 10% για τα 40.000 του μερίδιού της.(50%). Ορθώς έγινε η παρακράτηση και απόδοση του ποσού αυτού?
Φέτος θα γίνει διανομή 14.000 οπότε της αναλογούν 7.000 για το 50%. Πρέπει να γίνει παρακράτηση 10% στο ποσό αυτό?

Έλληνας φορολογούμενος έχει το 50% εταιρείας που βρίσκεται  στην Κύπρο και 50% εταιρείας που βρίσκεται στις ΗΠΑ.
Οι εταιρείες είναι κερδοφόρες για τη χρήση 2014 . Έστω οτι δίνουν μέρισμα από 10.000 η κάθε μία.
Ο Έλληνας φορολογούμενος για να είναι σύνομος πρέπει να αποδόσει το 10% στην Ελλάδα? Με ποιο τρόπο? Μέσω του Ε1 ή στη Δ.Ο.Υ.?

Ευχαριστώ πολύ

Γιάννης Ιωάννου