Ο.Ε. ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ 50% Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ 2 ΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Ο.Ε. ΠΩΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 ΧΙΛ ΕΥΡΩ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΛΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: