ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ