Ατομική επιχείρηση (σνακ-μπαρ), που λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο επιθυμεί να διακόψει τη λειτουργία της και να ενοικιάσει το χώρο με τα πάγια σε νέο επιτηδευματία ο ποίος θα κάνει ταυτόχρονη έναρξη.
Για την απλούστευση της έκδοσης άδειας σε νέο όνομα ο Δήμος ζητάει τη σύνταξη συμφωνητικού μεταβίβασης της επιχείρησης. Συνήθης πρακτική είναι στο συμφωνητικό να αναγράφεται σαν ποσό μεταβίβασης η αξία των παγίων-εμπορευμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση τα παγία θα αυτοπαραδοθούν στον ιδιοκτήτη ώστε να μπορέσει να τα ενοικιάσει.
1) Τι αξία επομένως θα αναγράψουμε στο συμφωνητικό μεταβίβασης ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο της ΔΟΥ? Υπάρχει θέμα υπεραξίας? Η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές κατά την τελευταία πενταετία.
2) Πέραν του συμφωνητικού θα πρέπει να κοπεί και τιμολόγιο και να πληρωθεί χαρτόσημο? Η τοπική ΔΟΥ λέει πως δεν χρειάζεται.
3) Η φορολόγηση του πωλητή θα γίνει με την δήλωση Ε1 του φορ.έτους 2015?
4) Τι γίνεται με το ΦΠΑ των αναπόσβεστων παγίων που έχει παρέλθει η πενταετία και με το πιστωτικό υπόλοιπο της επιχείρησης?

Θα παρακαλούσα σε όσο το δυνατό συντομότερη απάντηση.