Καλημέρα, Σε περιόδους όπου κάποιος εργαζόμενος, μισθωτός ή ημερομίσθιος σε παραγωγή, για παράδειγμα εργατοτεχνίτης, ο οποίος έχει εξαντλήσει το υπόλοιπο της άδειας του και χρειάστηκε να λείψει για κάποιο διάστημα, πως τον χειριζόμαστε ασφαλιστικά? Δηλαδή, θα πρέπει να μας υποβάλλει αίτηση αδείας άνευ αποδοχών την οποία πρέπει βάσει των κανονισμών του ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ, θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που έλαβε την άδεια αυτή..? Κι αν του έτυχε κάτι και χρειάστηκε να λείψει, χωρίς κάποια ενημέρωση? Ποιες είναι οι εναλλακτικές που ισχύουν για μια ανώνυμη εταιρεία που απασχολεί εργατικό δυναμικό , μισθωτούς & ημερομίσθιους, όταν ένας εργαζόμενος έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια, και έλειψε από την εταιρεία, χωρίς όμως να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ώστε να λάβει την καθορισμένη άδεια ασθένειας . Η απουσία του δηλαδή δεν αφορούσε λόγους υγείας, επομένως έλειψε χωρίς άλλη δικαιούμενη άδεια. Τις ημέρες αυτές που έλειψε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τον καλύψει ασφαλιστικά και μισθοδοτικά? Είναι και πάλι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τον ασφαλίσει κανονικά για τις ημέρες απουσίας, τις οποίες δεν μπορεί να δικαιολογήσει? Μπορεί να καταθέτει αυτές τις αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών στο ΙΚΑ ώστε να είναι σύννομη η εταιρεία με τις ασφαλιστικές εγκυκλίους και νόμους . Από την πλευρά του ΙΚΑ χωρίς κάποια συγκεκριμένη τεκμηρίωση, δεν κατανοούν την εύλογη θέση της εταιρείας, πως δηλαδή θα καλύψει ασφαλιστικά και μισθοδοτικά έναν εργαζόμενο που έλειψε χωρίς άλλο υπόλοιπο αδείας, αλλά και χωρίς κάποια ιατρική βεβαίωση, ώστε να λάμβανε άδεια ασθένειας, όπως ανέφερα και παραπάνω. Παρακαλώ για την απάντηση σας το συντομότερο που μπορείτε. Ευχαριστώ.