Σύμφωνα με την υπ αριθμ 42/26.05.2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ οι αγρότες ασφαλισμένοι στο κλάδο κύριας ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ εποχικά απασχολούμενοι (μέχρι 6 μήνες ετησίως ) εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ .
Ο εργοδότης πρέπει να προχωρήσει σε αναγγελία πρόσληψης ορισμένου χρόνου,συμπληρώνοντας το Ε3 ηλεκτρονικά ;
Και αν ναι θα συμπεριλαμβάνεται ο εργαζόμενος στην Α.Π.Δ με μηδενικές εισφορές ;