Εκ παραδρομής έγινε υποβολή του εντύπου οικιοθελης αποχώρησης στις 27/07/2015 με τελευταία ημερομηνία εργασίας 23/07/2015 αντί 25/07/2015, όμως είχε γίνει έλεγχος από ΕΥΠ.ΕΑ ΙΚΑ στις 24/07/2015 και ορθώς βρέθηκε να απασχολείται ο εργαζόμενος.
Ποια παράβαση επισύρει το γεγονός και ποιος τρόπος θεραπείας υπάρχει ;