Έλληνες φορολογούμενοι έχουν εταιρεία ΕΕ στην Ελλάδα με αντικείμενο «ενοικίαση τεχνολογικού εξοπλισμού-διοργάνωση εκδηλώσεων». Σκέφτονται τη μεταφορά στη Βουλγαρία και περιορισμό της ελληνικής σε μόνο διοργάνωση εκδηλώσεων. Η λογική έχει ως εξής: Δημιουργία εταιρείας στη Βουλγαρία με 3 μέλη Έλληνες φορολογούμενους. Πρέπει να διατηρούν μια αποθήκη στην Αθήνα για τον εξοπλισμό τους ο οποίος είναι και σχετικά ογκώδης. Η Βουλγάρικη εταιρεία εφόσον μπορεί να έχει αποθήκη στην Αθήνα θα χρειάζεται 2 υπαλλήλους και θα απασχολούνται και τα 3 μέλη της σε χώρο της αποθήκης. Μπορεί να γίνει αυτό με Βουλγάρικη ασφάλιση (αντίστοιχο ΙΚΑ λόγω ΕΕ). Υπάρχει θέμα επιβολής προστίμου από ελληνικές αρχές? Αν χρησιμοποιηθεί ως λύση η χρήση εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ,ελληνικής ή βουλγάρικης ή η χρήση αποσπασμένων από την Βουλγάρικη ΕΠΑ Ελλήνων εργαζομένων.