ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία απασχολεί 9 εργαζομένους.

Η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία τις οποίες έχει ρυθμίσει και τηρεί την ρύθμιση, χωρίς να τακτοποιεί τις τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν απο την υποβολή των περιοδικών δηλωσεων Φ.Π.Α κ.τ.λ.

Δεν έχει αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α από την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 έως και σήμερα, καθώς δεν έχει αποδώσει και τον Φ.Μ.Υ που παρακρατείται από τους μισθούς τους εν αγνοία των εργαζομένων .

Απο τον Μάιο έως και τον Δεκεμβρίου του 2014, οι εργαζόμενοι λάμβαναν έναντι μισθών 200,00-300,00€.

Από τον Ιανουάριο του 2015, λάμβαναν τον μισθό τους έως και τον Μάιο 2015.

Τον Ιούνιο ο εργοδότης προχώρησε σε σύμβαση εκ περιτροπής για το διαστημα των 7 μηνών 1/6-31/12/2015, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, με 2 ημέρες εργασίας μηνιαίως, ενημερώνοντας τους μια μέρα πριν την έναρξη της.

Η οφειλή των δεδουλευμένων αφορά την μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου για την οποία έχουν λάβει έναντι και για την περίοδο Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2014 όπου τους οφείλονται οι μισθοί, επιπλεον υπαρχει οφειλη μέρους του επιδόματος και των δώρων του έτους 2014 καθώς για κάποιους εργαζόμενους οφείλει και το επίδομα και τα δώρα του έτους 2013.

Ο εργοδότης πρότεινε στους εργαζόμενους να υπογράψουν απόλυση χωρίς να λάβουν την αποζημίωση, με σκοπό να λάβουν το επίδομα ανεργίας, να γίνει σταδιακή αποπληρωμή των δεδουλευμένων χωρίς καμία διασφάλιση και να σταματήσουν να εργαζόνται στην εταιρεία.

Ερωτήματα

1 ο Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ένσημα, θα πρέπει να προβούν σε καταγγελία στο Ι.Κ.Α;

2 ο Υπάρχει τρόπος να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους;

3 ο Ειναι νόμιμη η απολύση ενώ είναι σε ισχύ η σύμβαση εκ’ περιτροπής, υπαρχει δυνατοτητα διακοπής της σύμβασης για να προβει η εταιρεία σε απολυσεις;

4ο Μπορούν οι εργαζόμενοι να προβούν σε επίσχεση εργασίας;