ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ( ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ) ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ .
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 214.680

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 176.404
ΤΟΚΟΙ 4160
ΕΞΟΔΑ 190