Καλησπέρα σας

Επιχείρηση με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να ιδρύσει εκθετήριο στην Ελλάδα, από όπου θα δειγματίζει σε πιθανούς πελάτες στο εσωτερικό της χώρας, θα παίρνει τις παραγγελίες τους τις οποίες θα στέλνει στην έδρα της εταιρείας από όπου θα εκτελούνται κατευθείαν στους πελάτες σαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.Το εκθετήριο στην Ελλάδα θα απασχολεί προσωπικό μόνο για τους δειγματισμούς των εμπορευμάτων και την παραγγελιοληψία, δεν θα διενεργεί καμία πώληση
Η αλλοδαπή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ 4172/2013 δεν τηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Είναι σωστό αυτό ? Αν ναι, τι άλλες υποχρεώσεις έχει σχετικά με την τήρηση βιβλίων, στοιχείων, φ.π.α. κλπ ? θα μπορεί να εκδίδει δελτία αποστολής για τους δειγματισμούς των εμπορευμάτων στο χώρο των υποψηφίων πελατών τα οποία εμπορεύματα μετά το δειγματισμό θα επιστρέφονται στο εκθετήριο ?
Ποιος είναι ο σύννομος τρόπος υλοποίησης των παραπάνω ? Ποιες είναι οι φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες διατάξεις από τις οποίες απορρέουν ?

Ευχαριστώ για το χρόνο σας