Πελάτης μου προσκόμισε, μετά την σύνταξη της φορολογικής του δήλωσης, δικαστική απόφαση για απαίτηση ανείσπρακτων οφειλών από πελάτη του. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 16/6/14 και η επίδοση της απόφασης είναι 1/10/2014.Μπορώ να κάνω την διαγραφή στην χρήση 2015? Εάν όχι μήπως κάνοντας έρευνα στο υποθηκοφυλακείο μέσα στο 2015 μετρήσει η ημερομηνία αυτή και με τι βεβαίωση?