ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ.
( ΚΦΑΣ, ΦΠΑ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ)