Εταιρεία ΟΕ (απλογραφικά) με αντικείμενο εργασιών τεχνικά έργα και ειδικά ασφαλτοστρωσεις έχει κόψει ΤΠΥ στις 30/9/2014 προς το δημόσιο αξιας 110.000 € πλεον φπα το οποίο δεν έχει εξοφληθεί απο το Δημοσιο.Μπορεί η εταιρεία να αφαιρέσει απο τα ακαθάριστα έσοδα της το συγκεκριμένο ΤΠΥ;Μπορεί να περάσει ποσό σαν επισφαλειες και αν ναι πως;