Καλησπέρα

Υπάρχει απαίτηση από πελάτη από την χρήση 2012 για τον οποίο έχουν κινηθεί όλα τα ένδικα μέσα όπως σφράγισμα επιταγής, προσημείωση ακινήτου, διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού η οποία έχει επαναληφθεί εως τώρα 3 φορές.Μπορώ να κάνω πρόβλεψη για την χρήση 2015 η οποία να αναγνωρίζεται φορολογικά? Το υπόλοιπο του εμφανίζεται στον λογαριασμό σφραγισμένες επιταγές

Αν ναι, υποχρεωτικά για όλο το ποσό της οφειλής (στην συγκεκριμένη περίπτωση της σφραγισμένης επιταγής) ή μέρους της οφειλής εκτιμώντας το τελικό ποσό είσπραξης ?

Ευχαριστώ