Φορολογούμενος θα αγοράσει ακίνητο ως πρώτη κατοικία αξιας 40000 ευρώ.Το ποσό που μπορεί να επικαλεστεί από ανάλωση κεφαλαίου είναι 20000 ευρώ.Θέλω να θέσω τα εξής ερωτήματα.
1.μπορεί κάποιος να του κάνει άτυπη δωρεά,πληρώνοντας τον ανάλογο φόρο?
2.μπορεί κάποιος κατοικος τρίτης χώρας να του κάνει δωρεά και με ποια διαδικασία?
3,αν ο ίδιος πούλησε ακίνητο στην αλλοδαπή με ποια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό που απέκτησε από την πώληση για να δικαιολογήσει την αγορά στην Ελλάδα?
4,μπορεί κάποιος να του χορηγήσει άτοκο δάνειο και με ποια διαδικασία?
Περιμένω απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν.