Επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενη μέ ημερομηνία γέννησης 9,9,1950 , από τήν 1,10,2000 , μέ ένσημα Βαρέα - ΤΕΑΜ . Η εργαζόμενη πρό τής πρόσληψης της είχε άγνωστο χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΒΕ .
Η ερώτηση ειναι η εξής .
Μπορεί η επιχείρηση μονομερώς καί χωρίς τήν συναίνεση τής εργαζόμενης , καί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι η εργαζόμενη συμπληρώνει ηλικία 65 ετών καί 15 ετή υπηρεσία ,
να τήν αναγκάσει να αποχωρήσει πρός συνταξιοδότηση , καταβάλλοντας της , αντί αποζημίωσης
απόλυσης , το 40% αυτής σάν εφάπαξ ? .
ευχαριστώ .