ΕΠΕ απέλυσε εργαζόμενο το 2014.Ο εργαζόμενος ανακοίνωσε στην εταιρεία μεταγενέστερα την ιδιότητα του σαν συνδικαλιστής και η υπόθεση προχώρησε στα δικαστήρια.Τώρα όμως με πρακτικό συμβιβασμού επικυρωμένο απο το δικαστήριο συμφώνησαν απο κοινού στην καταβολή ενός ποσού ως αποζημίωση απο την ΕΠΕ στον εργαζόμενο .Συμφωνησαν οτι η απόλυση ηταν έγκυρη , μη καταχρηστική και οτι ο εργαζόμενος πλεόν δεν δικαιούται μισθούς υπερημερίας κτλ...
Ερωτάται αυτό το ποσό της αποζημίωσης :
α) Αναγνωρίζεται φορολογικά;
β) Πώς θα το εμφανίσω βάσει ΕΛΠ;
γ) Θα πρέπει να στείλω αρχείο βεβαίωσης αποδοχών και με τι τύπο αποδοχών και ποια χρονιά θα αφορά;
δ) Υπόκειται σε εισφορές ή γίνεται παρακράτηση φόρου;

Ευχαριστώ.