Καλημέρα σας, 
θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα πρέπει να συμπληρώσω κάποιον κωδικό στα πληροφοριακα στοιχεία στο Ε1 για τρόφιμο κλινικής, εάν απαλλάσεται από προσκόμιση αποδείξεων(έχοντας όμως και σύνταξη ΟΓΑ)  και τι πρέπει να δηλώσω σαν κύρια  κατοικία από τη στιγμή που είναι εσώκλειστος.